Tài liệu CFA Level 3

Bộ tài liệu CFA Level 3 năm 2019 bao gồm:

1. Sách Curriculum 2019 Level 3 (Sách giáo khoa do viện CFA Institute viết và biên soạn)

2. Sách Schweser notes CFA 2019 Level 3 (Tóm tắt khoa học & ngắn gọn nội dung Curriculum)

3. Bộ bài tập Practice Exam 2019 Level 3

4. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm (Quest Bank 2018 Level 3)

5. Đề thi thật qua các năm trước (Mock Exam 2018 Level 3)

Học CFA Level 3 online chất lượng:

http://e-learning24h.com/chuyen-de/hoc-cfa-level-3-online-16.html