Tài liệu CFA Level 2

Bộ tài liệu CFA Level 2 năm 2019 bao gồm:

1. Sách Curriculum 2019 Level 2 (Sách giáo khoa do viện CFA Institute viết và biên soạn)

2. Sách Schweser notes CFA 2019 Level 2 (Tóm tắt khoa học & ngắn gọn nội dung Curriculum)

3. Bộ bài tập Practice Exam 2019 Level 2

4. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm (Quest Bank 2019 Level 2)

5. Đề thi thật qua các năm trước (Mock Exam 2019 Level 2)

Học CFA Level 2 online chất lượng:

http://e-learning24h.com/chuyen-de/hoc-cfa-level-2-online-15.html