Tài liệu CFA Level 1

Bộ tài liệu CFA Level 1 năm 2019 bao gồm:

+ 1. Sách Curriculum 2019 Level 1 (Sách giáo khoa do viện CFA Institute viết và biên soạn)

+ 2. Sách Schweser notes CFA 2019 Level 1 (Tóm tắt khoa học & ngắn gọn nội dung Curriculum)

+ 3. Bộ bài tập Practice Exam 2019 Level 1

+ 4. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm (Quest Bank 2019 Level 1)

+ 5. Đề thi thật qua các năm trước (Mock Exam 2019 Level 1)

Học CFA Level 1 online hiệu quả nhất: 

http://e-learning24h.com/chuyen-de/hoc-cfa-level-1-tai-ha-noi-14.html