Máy tính tài chính

Máy tính tài chính dành cho kì thi CFA

– Đây là ứng dụng dành cho tất cả những người học tập, nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực môi giới, chứng khoán và ngân hàng. Những người nắm giữ và quản lý tài chính gia đình cũng có thể sử dụng phần mềm này. “Máy tính tài chính” bao gồm hơn 100 công thức được phân loại theo bốn lĩnh vực chính: – Tài chính – Ngân hàng – Cổ phiếu / trái phiếu – Doanh nghiệp/Tài chính doanh nghiệp Ttính năng – Hỗ trợ điện thoại và máy tính bảng – Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ – Đơn giản và dễ sử dụng.
– Theo như quy định của CFA Institute thì bạn chỉ được dùng 2 dòng máy tính chính khi thi là:
1) Texas Instruments BA II Plus (Bao gồm BA II Plus Professional)
2) Hewlett Packard 12C (Bao gồm HP 12C Platinum, 12C Platinum 25th anniversary edition, 12C 30th anniversary edition và HP 12C Prestige)
– Hiện nay, trên thị trường Việt Nam, có 2 dòng sản phẩm thông dụng và kinh tế nhất, được ưa chuộng là Máy Texas Instruments BA II Plus và BA II Plus Professional
Hướng dẫn qua sử dụng máy tính tài chính: